“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับ มทภ.1ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำโรงครัวพระราชทาน!!

0
75

“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้การต้อนรับ มทภ.1ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำโรงครัวพระราชทาน!!

เมื่อวันที่ 1 ม.ค.2563 เวลา 10.30 น. ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผวจ.ปข./ผอ.รมน. จังหวัด ป.ข.พร้อมด้วยรอง ผวจ.ปข.  ผบ.ศร. ผบ.ศสร.รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข. เสธ มทบ.15 รอง ผบก.ภ.จว.ปข. และส่วนราชการต่างๆในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยจิตอาสา

ให้การต้อนรับ พล.ท.ธรรมนูญ วิถี มทภ.1 ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำโรงครัวพระราชทาน  หน้าค่ายธนะรัชต์ และหน้าห้าง Gobal  ปราณบุรี!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

###############################