“ตม.จว.นครราชสีมาปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและอำนวยความสะดวกด้านพิธีการเข้าเมือง ในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2563!!

ตามสั่งการของ ผบช.สตม.ให้ทุกหน่วยงานในสังกัด สตม.ดำเนินการออกระดมกวาดล้างอาชญากรรมประเภทต่าง ๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยเน้นไปยังแหล่งที่มีชาวต่างชาติพักอาศัยเป็นจำนวนมากในแต่ละพื้นที่รับผิดชอบ รวมไปถึงการสืบสวนหาข่าวคนต่างด้าวที่มีพฤติการณ์หลบหนีเข้าเมือง ,การอยู่ในราชอาณาจักร

โดยการอนุญาตสิ้นสุด ,การกระทำความผิดที่มีโทษทางอาญา,ผู้ที่มีหมายจับศาลไทยหรือหมายจับต่างประเทศ โดยให้ปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงการสกัดกั้น ป้องกันปราบปรามคนต่างด้าวที่ไม่พึงประสงค์ที่จะเข้ามาก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ นั้น

เมื่อวันที่ 31 ธ.ค.62 เวลา 18.00 น. พ.ต.อ.วีรยศ การุณยธร ผกก.ตม.จว. นครราชสีมา เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวข้าราชการตำรวจในสังกัด ตามแผนระดมกวาดล้างอาชญากรรม และอำนวยความสะดวกด้านพิธีการข้าเมืองในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ณ ตม.จว.นครราชสีมา

โดยได้มีการจัด ชุดปฏิบัติการในการออกตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยในบริเวณสถานที่ หรือห้างสรรพสินค้าที่มีการจัดงาน count down ปีใหม่ 2563 ออกเป็น 4 ชุด ดังนี้
– ชุดที่ 1 บริเวณห้างสรรพสินค้า Terminal 21 นครราชสีมา
– ชุดที่ 2 บริเวณห้างสรรพสินค้า The Mall นครราชสีมา
– ชุดที่ 3 บริเวณห้างสรรพสินค้า Central นครราชสีมา
– ชุดที่ 4 บริเวณลานกิจกรรมท้าวสุรนารี จว.นครราชสีมา

ตม.จว.นครราชสีมา ขอเรียนให้ทราบว่า ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีมาตรการในการตรวจสอบ กวดขัน และปราบปรามการกระทำความผิดในด้านต่าง ๆ รวมถึงการเฝ้าระวังบุคคลทั้งสัญชาติไทยและสัญชาติอื่น ๆ ที่มีหมายจับ และมีการเดินทางเข้า-ออกประเทศไทย หากประชาชนท่านใดพบเห็นเบาะแสการกระทำความผิด กรุณาแจ้งมายังหมายเลขโทรศัพท์สายด่วน 1178 หรือที่ www.immigration.go.th

#ขอขอบคุณพ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบล รอง ผบก.ตม.1 เอื้อเฟื้อข้อมูลข่าวสาร!!

################################