ตั้งแต่เวลา 22.00น. เป็นต้นไป ภายใต้การอำนวยการของนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายนิวัฒน์ งามธุระ ปลัดจังหวัดน่าน โดยนายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่าน และนายหาญชัย ไชยวงค์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง สั่งการให้นายกิตติวัชร์ มั่งมี ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นายทศพล ผ่องศรีสุข ปลัดอำเภอฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม อำเภอเมืองน่าน

0
94

วันที่ 30 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 22.00น. เป็นต้นไป ภายใต้การอำนวยการของนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายนิวัฒน์ งามธุระ ปลัดจังหวัดน่าน โดยนายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่าน และนายหาญชัย ไชยวงค์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง สั่งการให้นายกิตติวัชร์ มั่งมี ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นายทศพล ผ่องศรีสุข ปลัดอำเภอฝ่ายอำนวยความเป็นธรรม อำเภอเมืองน่าน พร้อมดวยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อำเภอเมืองน่าน ที่ 3 ร่วมกับ กลุ่มงานความมั่นคงจังหวัดน่าน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่าน และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองน่าน ร่วมกันตรวจสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ร้านคาราโอแกะ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 เพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด การจำหน่ายสุรา และกำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน