โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เตรียมพร้อมด้านการแพทย์ดูแลประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายแพทย์สมเกียรติ ขำนุรักษ์ สาธารณสุขนิเทศก์เขตสุขภาพที่ 3 เข้าตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมรับอุบัติภัยทางถนนในเทศกาลปีใหม่ 2563 ณ ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ โดยนำความห่วงใยจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน และมอบกระเช้าให้งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โดยแพทย์หญิงนภาจรี ทะนะแสง หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เป็นตัวแทนรับมอบ
สำหรับจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประตูสู่ภาคเหนือและมีเส้นทางคมนาคมหลายสาย ประชาชนจำนวนมากใช้เป็นเส้นทางผ่านเพื่อกลับภูมิลำเนา ในช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ได้เน้นการจัดระบบบริการห้องฉุกเฉินคุณภาพ ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ แจ้งเหตุเร็ว ทางหมายเลข 1669 รับเร็ว ถึงที่เกิดเหตุภายใน 10 นาที เตรียมความพร้อมทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ห้องผ่าตัด ไอซียู สำรองเตียง เลือด ออกซิเจน อุปกรณ์การแพทย์ พร้อมให้บริการผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งศูนย์ส่งต่อ จะต้องตรวจเช็คสภาพรถพยาบาลให้ได้มาตรฐาน มีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง เน้นย้ำเจ้าหน้าที่ขณะทำหัตถการต้องหยุดรถ พนักงานขับรถมีจำนวนตามระยะทางที่กำหนดไว้ ผ่านการอบรม และตรวจวัดแอลกอฮอล์ก่อนปฏิบัติหน้าที่ส่งต่อผู้ป่วย เพื่อให้ทุกชีวิตปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 นี้