“นอภ.เก้าเลี้ยว พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง!!

วันนี้(24 ธ.ค.62)เวลา10.30 น.นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว พร้อมด้วยเกษตรอำเภอ/พัฒนาการอำเภอ สัสดีอำเภอ/ปศุสัตว์อำเภอ ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว ที่ชาวบ้านแจ้งว่าขาดน้ำต้นทุนที่เคยสูบจากคลองกระถิน ซึ่งเหือดแห้งหมด เกรงว่าข้าวที่กำลังจะได้ผลผลิตเสียหาย 

จึงได้ระดมแรงงานในการเจาะบ่อบาดาลและบ่อน้ำตื้นเพื่อให้มีน้ำได้หล่อเลี้ยงต้นข้าวที่กำลังจะเก็บเกี่ยวต่อไป รวมถึงได้ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ให้ช่วยกันป้องกันและลดอุบัติเหตุห้วง 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่(27 ธ.ค.62 -2 ม.ค.63)รวมทั้งเตรียมการรับสถานการณ์ภัยแล้งที่จะตามมาด้วย

โดยมีผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) คอยให้ข้อมูลและรับแนวทางของราชการไปบอกกล่าวกับราษฎรในหมู่บ้านอีกทางหนึ่ง ณ บ.ห้วยรั้ว ม.8 ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์!!

#ประชาสัมพันธ์อำเภอเก้าเลี้ยว!!

################################