จ พิษณุโลก เกษตรกรอำเภอบางกระทุ่ม ปลูกแตงโมทดแทนกาจรทำนาปรัง สร้างรายได้งาม

0
233

จ พิษณุโลก เกษตรกรอำเภอบางกระทุ่ม ปลูกแตงโมทดแทนกาจรทำนาปรัง สร้างรายได้งาม
นางเพลินพิศ ลาวิน เจ้าของแปลงแตงโม เนื้อที่ 9 ไร่ ในพื้นที่บ้านบึงเวียน หมู่ 7 ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยปลูกแตงโมพันธุ์ตอปิโด /เสือพราน 470 / กินรี K3 ใช้น้ำคลอง ให้น้ำวันเว้นวัน ผ่านระบบท่อ โดยเปิดระบบน้ำให้ต้นแตงโมเพียง 20 นาที สำหรับต้นทุนการผลิตอยู่ที่ประมาณ 10,000 บาท ต่อไร่ อายุการเก็บเกี่ยวอยู่ที่ 65 วัน ขายผ่านพ่อค้าคนกลาง ตลาดไทยเจริญ จังหวัดพิษณุโลก ราคาปีที่ผ่านมา ผลขนาดใหญ่ 7 บาท ผลขนาดกลาง 5 บาท ผลขนาดเล็ก 3 บาท เฉลี่ยราคาขายอยู่ประมาณ ไร่ละ 20,000 บาท นางเพลินพิศ ได้กล่าวว่า “ปลูกแตงโมในช่วงฤดูแล้วมา 5 ปีแล้ว เนื่องจากเป็นพืชใช้น้ำน้อย ขายได้ราคาดี และมีพ่อค้ามารับซื้อถึงสวน
นางสายสุนีย์ นุชบ้านป่า อายุ 50 ปี เกษตรกรผู้ปลูกแตงโม อำเภอบางกระทุ่ม โดยปลูกแตงโมพันธุ์ตอปิโด ปลอดภัย จำนวน 5 ไร่ ในพื้นที่บ้านบึงเวียน หมู่ 7 ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก โดยเก็บผลผลิตขายเอง คาดการณ์ว่าจะเก็บเกี่ยวผลผลิตขายในช่วงวันปีใหม่นี้ โดยจำหน่ายราคากิโลกรัมละ 10 บาท ทั้งนี้นางสายสุนีย์ฝากถึงผู้บริโภคแตงโมว่า “ข่าวลือที่ว่ามีคนฉีดสี ฉีดน้ำตาลใส่ผลแตงโมนั้นไม่จริง เพราะถ้าไปเจาะแตงโมจะทำให้ผลแตงโมเน่า อยากให้ผู้บริโภคช่วยอุดหนุนแตงโมบางกระทุ่ม รสหวานชื่นใจ”
ทั้งนี้นายมานิตย์ สุวรรณไชยา เกษตรอำเภอบางกระทุ่ม พร้องด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม ได้ลงพื้นที่ให้คำแนะนำแก่เกษตรกรผู้ปลูกแตงโม ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกวิธี ผู้สนใจการปลูกพืชใช้น้ำน้อย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน หรือสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานเกษตรอำเภอบางกระทุ่ม #สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก แตงโม พืชใช้น้ำน้อย ปรีชา นุตจรัส รายงาน