เทศบาลนครนครสวรรค์รณรงค์อาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวสุขใจ เทศกาลปีใหม่ และตรุษจีนปากน้ำโพ 2563

0
98

เทศบาลนครนครสวรรค์รณรงค์อาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวสุขใจ เทศกาลปีใหม่ และตรุษจีนปากน้ำโพ 2563

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ตลาดสดเทศบาลนครนครสวรรค์ นายวรวุฒิ ตันวิสุทธิ์ รองนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครสวรรค์

ร่วมกิจกรรมการรณรงค์ อาหารปลอดภัย ท่องเที่ยวสุขใจ เทศกาลปีใหม่ และตรุษจีนปากน้ำโพ 2563 โดยกิจกรรมประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการเลือกซื้อสินค้า และอาหาร อีกทั้งการรณรงค์ No Foam No Plastic Bags รณรงค์การไมใช่ภาชนะโฟม และถุงพลาสติก