หลวงปู่สังวาล เกจิดังแห่งวัดป่าเขามโนราห์ จังหวัดอุทัยธานี นำเงินจากศิษย์ยานุศิษย์ และผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์นับล้านบาท

0
43

หลวงปู่สังวาล เกจิดังแห่งวัดป่าเขามโนราห์ จังหวัดอุทัยธานี นำเงินจากศิษย์ยานุศิษย์ และผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์นับล้านบาท

หลวงปู่สังวาล เกจิดังแห่งวัดป่าเขามโนราห์ จังหวัดอุทัยธานี นำเงินจากศิษย์ยานุศิษย์ และผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ และร่วมทอดผ้าป่าในวันคล้ายวัดเกิดหรือในวาระอายุวัฒนมงคลครบรอบ 89 ปี ของหลวงปู่สังวาล มูลค่ารวมกว่า 3 ล้าน บาท ไว้ใช้ในอาคารผู้ป่วยนอกและอุบติเหตุฉุกเฉิน 9 ชั้น
ที่จังหวัดอุทัยธานี ตามที่โรงพยาบาลอุทัยธานีได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน 9 ชั้น ตั้งแต่ปี 2560 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งอุปกรณ์คุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จะใช้ในอาคารหลังดังกล่าว โรงพยาบาลต้องเตรียมการจัดหาโดยประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชน และทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมบริจาคสมทบทุนมาอย่างต่อเนื่อง ที่อาคารผู้ป่วยนอกและกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอุทัยธานี อำเภอเมือง หลวงปู่สังวาลย์ ธัมมะสาโร เจ้าอาวาส และเกจิดังแห่งวัดป่าเขามโนราห์ ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี

โดยได้ทำพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วยเตียงนอนผู้ป่วยไฟฟ้า เตียงผู้ป่วยมือหมุน รถเข็นเปลนอน รถเข็นเคลื่อนย้าย และรถเข็นเปลนอน รวมมูลค่า 2.9 ล้าน ซึ่งเป็นเงินจากการร่วมสมทบทุนจากคณะศิษย์ยานุศิษย์ และผู้มีจิตศรัทธา รวมทั้งวันนี้ได้มีการทอดผ้าป่าสมทบทุนเพิ่มเติมจากศิษย์ยานุศิษย์ ประชาชน ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และประชาชนที่มาร่วมพิธี เป็นเงินกว่า 3 แสน 7 หมื่นบาท พร้อมข้าวสารอาหารแห้ง อีกจำนวนหนึ่ง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด หรือในวาระอายุวัฒนมงคลครบรอบ 89 ปี ของหลวงปู่สังวาล โดยมีศิษย์ยานุศิษย์ ประชาชน แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และญาติผู้ป่วยมาร่วมพิธีอย่างเนืองแน่น
สำหรับอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน 9 ชั้น หลังนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงมาตรวจเยี่ยม และเห็นว่าโรงพยาบาลอุทัยธานีค่อนข้างคับแคบ ไม่เพียงพอในการรองรับผู้ป่วย จึงได้มีพระกะแสรับรับสั่งต่อ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารของโรงพยาบาล และปลัดกระทรวงสาธารณสุขให้มีการขยายพื้นก่อสร้างอาคารผู้ป่วยเพิ่มเติม ต่อมาได้รับการจัดสรรงบประมาณมาดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง แต่ยังขาดอุปกรณ์ทางการแพทย์ อีกเป็นจำนวนมาก
//////////////////////////
สมาคมสื่อมวลชนอุทัยธานี พชร พัสกุล