a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00-21.00 น.นำโดยปลัดทศพร ผ่องศรีสุข หัวหน้าฝ่ายศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเมืองน่าน ได้รับหมอบหมายอยู่เวรบริการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน ณ. ถนนคนเดินเมืองน่านข่วงเมืองน่านตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี”เดิน กิน ชิน เทียว” ตำบลผาสิงห์ ได้รวมอยู่เวรยามสามหมู่บ้าน มีบ้านสวนหอมหมู่ที่ 3 บ้านดอนสวรรค์ หมู่ ที่ 8 บ้านฟ้าใหม่หมู่ที่ 9
บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน