“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วม “งานรวมพลังศรัทธา ดารุ้ลอาบีดีน”เพื่อหารายได้บำรุงโรงเรียนสอนศาสนา การศึกษาและมัสยิด!!

เมื่อวันที่ 21ธ.ค.62 เวลา17.00 น. โดย พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุลรอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ข. เข้าร่วม”งานรวมพลังศรัทธา ดารุ้ลอาบีดีน”เพื่อหารายได้บำรุงโรงเรียนสอนศาสนา การศึกษาและมัสยิด ณ มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

โดยมี อาจารย์ยูซบ โต๊ะวังประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กำนันสวาป เผ่าปาทาน รองประธานกรรมการอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้นำศาสนาอิสลาม  พระภิกษุ  ครูอารีฟีน สมานมิตรอิหม่ามมัสยิดดารู้ลอาบีดีน นายพิชิต สันติเมธากุลอดีต รองนายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์และผู้ร่วมงานซึ่งเดินทางมาจากหลายจังหวัดประมาณ 1,000 คน!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

###############################