องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดทำพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

0
96

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดทำพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี โดยมี นายจำลอง พรมหนองโดก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก เป็นประธานในพิธีมอบแก่ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตกพนักงานองค์การบริหารส่วนนครสวรรค์ตก ประชาชน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน และองค์กรต่างๆ ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562