ประเมินติดตามมาตรฐาน รพ.สส.พท. CUP อำเภอเมืองร้อยเอ็ด!!!

0
79

รองนายแพทย์..สสจ.ร้อยเอ็ดประเมินติดตามมาตรฐาน รพ.สส.พท. CUP อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

วันจันทร์ที่(16 ธันวาคม 2562)เมื่อเวลา08.30น.รองประวุฒิ ละครราช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย**นายบุรี ทิพนัส สสอ.เมืองร้อยเอ็ด *เจ้าหน้าที่กลุ่มงานแพทย์แพทย์แผนไทยฯ ออกประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทย การแพทย์ผสมผสาน

(รพ.สส.พท.)ปี2563. ณห้องประชุมชั้น(2)โรงพยาบาลสวนพยอม รพ.101 ทั้งนี้เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการและใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และพึงพอใจในการบริการที่ได้รับ จาก สถานบริการทุกแห่ง ของจังหวัดร้อยเอ็ด

 

////////////////

ศรีไพร ทูลธรรม รายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ด