ด่วน อำเภอลาดยาวพบโรคระบาดเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ นายนพดล มามาก นายอำเภอลาดยาว เร่งให้สำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว จัดอบรมเรื่องการจัดการศัตรูข้าวโพด(หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด)

0
90
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

ด่วน อำเภอลาดยาวพบโรคระบาดเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ นายนพดล มามาก นายอำเภอลาดยาว เร่งให้สำนักงานเกษตรอำเภอลาดยาว จัดอบรมเรื่องการจัดการศัตรูข้าวโพด(หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด) ณ แปลงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ต.ศาลเจ้าไก่ต่อ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังการทำนาโดยมีวิทยากรจาก ศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครสวรรค์ และภาคเอกชน บรรยายเรื่องการจัดการหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ในการใช้สารเคมีกำจัดที่เหมาะสม การใช้โดรนในการฉีดพ่น และการใช้ศัตรูธรรมชาติ (แมลงหางหนีบ) มีเกษตรกรเข้าร่วมรับการอบรม 100 ราย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562