จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ VTC การเตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวก และจัดการจราจร ช่วงวันคริสต์มาสและปีใหม่

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ที่ ห้องประขุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานประชุมทางไกลผ่านจอภาพ VTC การเตรียมพร้อม การรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวก และจัดการจราจร ในช่วงวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ ปี 2563 กับ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จาก ห้องยุทธนาธิการ ชั้น 2 ศาลาว่าการกลาโหม มีการประชุมชี้แจง ในเรื่องสถานการณ์ด้านการข่าวในช่วงวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ปี 2563 (สชช) – มาตรการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม Countdown – การสวดมนต์ข้ามปีในพื้นที่ จังหวัดต่างๆ – แนวทางการดำเนินการในช่วงวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2563 โดยมี ผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่ , ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา , ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช , ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมชี้แจง ซึ่งรองนายกประวิตร ได้เน้นให้ทุกจังหวัดปฏิบัติตามแนวทาง อย่างเคร่งครัด