a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg 2f6453e08ff89a755590b4f879277842.jpg 424b445a3cd1b494ce0492b83edc7943.jpg

ครอบครัวอบอุ่น…มอบผ้าห่มญาติทหารใหม่

เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.62 เวลา 11.30 น. พล.ต.ชูศักดิ์ สงวนบุญญพงษ์ ผบ.มทบ.36 พร้อมคณะแม่บ้านชมรมแม่บ้านทหารบก มทบ.36 ได้มอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับญาติทหารใหม่ และครอบครัวทหารใหม่ ผลัดที่ 2/62 ของหน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.36 ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ จว.พ.ช. และ จว.พ.จ. ซึ่งได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง จำนวน 32 ชุด ณ ห้องเรียน ร้อย.มทบ.36 จากการพบปะพูดคุยครอบครัวทหารใหม่รู้สึกดีใจ และประทับใจที่ทาง มทบ.36 มีความห่วงใยและนำความปรารถนาดีมามอบให้ในวันนี้ จากนั้นได้พบปะเยี่ยมเยียนญาติทหารใหม่ฯ ที่มาเยี่ยมทหารใหม่ ฯ เต็นท์หน่วยฝึกทหารใหม่ มทบ.36