“คิดถึงพ่อ” ในโครงการห้วยโสมงฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 2 ณ อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา!!

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลาประมาณ 5.30 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยง่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานวิ่งเพื่อการกุศล ภายใต้แนวคิด “คิดถึงพ่อ” โครงการห้วยโสมงฮาล์ฟมาราธอนครั้งที่ 2 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จ ฯ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี จัดโดยเทศบาลตำบลกบินทร์ ร่วมกับจังหวัดปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนฤบดินทรจินดา และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสร้างสาธารณประโยชน์ในอ่างเก็บน้ำฯ ตลอดจนตำบลแก่งดินสอและตำบลกบินทร์

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่ 9) ความตอนหนึ่งว่า “ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของพระองค์ ที่ทรงเห็นความเดือดร้อนเรื่องน้ำของประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรี โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ “อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา” อ่างเก็บน้ำแห่งสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง รวมทั้งช่วยรักษาระบบนิเวศน์ โดยการผลักดันน้ำเค็ม น้ำเน่าเสีย ในแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำบางปะกงลงสู่อ่าวไทย

ข้าพระพุทธเจ้า นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจัดงาน นักกีฬา และผู้เข้าร่วมกิจกรรม จึงพร้อมใจกันจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย ยังสถิตอยู่ในหัวใจปวงชนชาวไทย ภายใต้แนวคิด “คิดถึงพ่อ” โครงการห้วยโสมงฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 2 ณ อ่างเก็บน้ำนฤบดินจินดา ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ”

วิ่งเพื่อการกุศล ภายใต้แนวคิด “คิดถึงพ่อ” โครงการห้วยโสมงฮาล์ฟมาราธอนครั้งที่ 2 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จ ฯ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำนฤบดินทร อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ Fun Run ระยะทาง 5 กิโลเมตร, มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร และฮาล์ฟมาราธอนระยะทาง 21.4 กิโลเมตร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ประมาณ 1,500 คน!!

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
15/12/2562!!

###############################