นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอนักพัฒนาอยู่ที่ไหนใครก็รัก

0
245

นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอนักพัฒนาอยู่ที่ไหนใครก็รัก วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. นายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว เป็นประธานเปิดตลาดสินค้าชุมชนตำบลห้วยถั่วเหนือ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและเป็นการส่งเสริมการสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตามนโยบายของรัฐบาล เบื้องต้นมีพี่น้องประชาชนนำผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าที่ผลิตเองภายในหมู่บ้าน/ชุมชนออกจำหน่ายในตลาดแห่งนี้จำนวน 35 ราย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่นตำบลห้วยถั่วเหนือ ข้าราชการ พนักงาน และพี่น้องประชาชนร่วมกิจกรรม ณ บริเวณลานค้าชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์