จ.ศรีสะเกษ ผอ.ททท.สำนักงานสุริทร์นำคาราวานอาเซียนไทย-กัมพูชา ท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองชายแดนตามโครงการเที่ยวแซ่บ@เมืองชายแดน ศรีสะเกษ-สุรินทร์ ที่ผาพญากูปรี จังหวัดศรีสะเกษ

0
107

จ.ศรีสะเกษ ผอ.ททท.สำนักงานสุริทร์นำคาราวานอาเซียนไทย-กัมพูชา ท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองชายแดนตามโครงการเที่ยวแซ่บ@เมืองชายแดน ศรีสะเกษ-สุรินทร์ ที่ผาพญากูปรี จังหวัดศรีสะเกษ
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ที่บริเวณจุดชมวิวผาพญากูปรี ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ พระครูโกศลสิกขกิจ ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงและเจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ) และนายอรรถพล อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์ ได้ให้การต้อนรับคณะคาราวานอาเซียน ไทย-กัมพูชา ท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองชายแดนตามโครงการเที่ยวแซ่บ@เมืองชายแดน ศรีสะเกษ-สุรินทร์ เดินทางมาท่องเที่ยวที่ผาพญากูปรี โดยมีนางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสุรินทร์ และนายกิติพงษ์ วิรุฬห์ศรี ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดอุตรดิตถ์ นำคณะคาราวานอาเซียน ไทย-กัมพูชา มีนักท่องเที่ยวจากภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก จำนวน 55 คน ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพ ที่มีการใช้จ่ายสูง เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ จากกรุงเทพฯ ศรีสะเกษ กัมพูชา ผ่านช่องสะงำ ศรีสะเกษ สุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 10-16 ธันวาคม 2562 ทั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองชายแดนตามโครงการเที่ยวแซ่บ@เมืองชายแดน ศรีสะเกษ-สุรินทร์ และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเมืองชายแดนผาพญากูปรี อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ
นางสาว ธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสุรินทร์ กล่าวว่า ททท. สำนักงานสุรินทร์ ได้นำคาราวานอาเซียน ไทย-กัมพูชา ท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองชายแดนตามโครงการเที่ยวแซ่บ@เมืองชายแดน ศรีสะเกษ-สุรินทร์ มีนักท่องเที่ยวจากภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก 55 คน ซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพ ที่มีการใช้จ่ายสูง เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ จากกรุงเทพฯ ศรีสะเกษ กัมพูชา ผ่านช่องสะงำ ศรีสะเกษ สุรินทร์ ในระหว่างวันที่ 10-16 ธันวาคม 2562 เพื่อสร้างการับรู้ในกลุ่มคาราวานที่มีสมาชิกมาก 300 คน ให้เดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดสุรินทร์ในโอกาสต่อไป

ศิริเกษ หมายสุข จ.ศรีสะเกษ