งานวิ่ง ถ้าลมหนาว  2 ประเทศ ไทยและสปป.ลาว 🚩🇹🇭🚩MOUNTAINRUN 2020 @HUAIKON
ครั้งที่ 1 ณ บริเวณ จุดผ่านแดน
ไทย-ลาว บ้านห้วยโก๋น
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เรียนเชิญมาร่วมมอบของขวัญปีใหม่ รายได้จากการวิ่งเพื่อกองทุนผู้ยากไร้ อ.เฉลิมพระเกียรติ ช่วยเหลือคนพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร 💗 และมอบสุขภาพที่แข็งแรง ให้กับตัวเองนะค่ะ สมัครที่ลิ้งได้เลยค่ะ

https://1th.me/GDQmK
บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่ิมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน