มูลนิธิพลตำรวจเอก เภา สารสิน ร่วมกับ นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ.รุ่นที่ 54 มอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับทหารผ่านศึก และประชาชนผู้ยากไร้ผู้สูงอายุที่ขาดแคลนผ้าห่มกันหนาว ในพื้นที่จังหวัดน่าน

0
70

มอบความอบอุ่น วันที่ 10 ธันวาคม 2562
มูลนิธิพลตำรวจเอก เภา สารสิน ร่วมกับ นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ.รุ่นที่ 54 มอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับทหารผ่านศึก และประชาชนผู้ยากไร้ผู้สูงอายุที่ขาดแคลนผ้าห่มกันหนาว ในพื้นที่จังหวัดน่าน
ที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตน่าน ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน พลเอก ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ประธานที่ปรึกษาสมาคมทหารผ่านศึกจังหวัดน่าน เป็นผู้แทน มูลลนิธิ พลตำรวจเอก เภา สารสิน นำคณะเดินทางมามอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับผู้แทนทหารผ่านศึก แต่ละอำเภอ ของจังหวัดน่าน เพื่อไปมอบให้กับทหารผ่านศึกและประชาชนผู้ยากไร้และผู้สูงอายุที่ขาดแคลนผ้าห่มกันหนาว จำนวน 2,000 ผืน เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ให้กับทหารผ่านศึกผู้พิการและที่ทุพพลภาพ รวมถึงประชาชนยากไร้และผู้สูงอายุที่ขาดแคลนผ้าห่มกันหนาวในพื้นที่จังหวัดน่าน หลังจากประสบปัญหาอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องในเขตพื้นที่จังหวัดน่าน ตามโครงการ”ร่วมใจต้านภัยหนาว แบ่งปันไออุ่น”
ทั้งนี้ จังหวัดน่าน ได้ประสบภัยหนาวมาตั้งแต่ ต้นเดือน ธันวาคม ที่ผ่านมา แต่อุณหภูมิก็มีสูงมีต่ำสลับกันไป บางวันก็ลดต่ำลงไปถึง 3- 6 องศา ทำให้ประชาชนหลายครอบครัวที่ไม่มีผ้าห่มกันหนาวและเสื้อกันหนาว ต้องตื่นแต่เช้าลุกมาจากที่นอน ก่อกองไฟผิงคลายความหนาวสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกาย ในการป้องกันโรคไข้หวัดและสร้างภูมิคุ้นกันให้ร่างกายแข็งแรง
พลเอก ชัยณรงค์ แกล้วกล้า ได้กล่าวว่า มูลลนิธิ พลตำรวจเอก เภา สารสิน โดยคุณ กนิษ สารสิน นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอรุ่นที่ 54 ได้ร่วมกับนัก คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ.รุ่นที่ 54 ได้จัดโครงการขึ้น ครั้งนี้ เป็นปีที่ 5 ทั้งนี้ เพื่อแบ่งเบาภาระ และช่วยเหลือสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ เพื่อที่ช่วยเหลือประชาชนผู้สบสบภัยหนาว อีกทางหนึ่งด้วย
คิวภาพ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ผ้าห่มที่จะมอบ ประธานทหารผ่านศึกรายงาน ตัวแทนของอำเภอ พลเอกชัยณรงค์เก่า วัตถุประสงค์ ทหารผ่านศึกอำเภอ มอบผ้าห่ม ขนขึ้นรถ ถ่ายรูปร่วมกัน กล่าวขอบคุณ ให้สัมภาษณ์เป็นภาพสุดท้าย
ภาพข่าว 10-12-62 เร่งมอบผ้าห่มกันหนาวทหารผ่านศึกจังหวัดน่าน เครดิต พ.อ.พยอม บุญทร นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน บุญยงค์ สดาอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน