“กอ.รมน.กทม. ตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์เพื่ออำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายริ้วขบวน พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ จากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ไปยังเมรุวัดเทพศิรินทราวาส!!

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 62 เวลา11.00 น. กอ.รมน.กทม.ตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์เพื่ออำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายริ้วขบวนฯ จากวัดเบญจมบพิตรถึงวัดเทพศิรินทร์ เริ่ม วางมวลชนตั้งแต่ ถ.กรุงเกษม สะพานเจริญราษฎร์ แยกกษัตริย์ศึก หน้าโรงเรียนเทพศิรินทร์ฯ แยกนพวงศ์ ถนนหลวง ถึงประตูด้านทิศใต้ของวัดเทพศิรินทร์

โดยจัด กำลังพลและมวลชนฯ ของกอ.รมน.กทม.จำนวน 138 นาย บูรณาการ ร่วมกับข้าราชการ กทม.ของสำนักงานเขตป้อมปราบฯ สำนักงานเขตดุสิต เขตละ 40 นาย รวม 218 นาย ปัจจุบันตลอดเส้นทาง!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.กทม.!!

################################