ข่าวด่วน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 แพร่ ตรวจยึดไม้กระยาเลย

0
105

ข่าวด่วน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 แพร่ ตรวจยึดไม้กระยาเลย

ตรวจยึด ไม้กระยาเลยท่อน (มะค่าโมง) จำนวน 6 ท่อน ปริมาตร 1.48 ลบ.ม.ไม่ได้ตัวผู้กระทำผิด เหตุเกิดบริเวณท้ายหมู่บ้านในสวนกล้วย ม.1 ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่

เวลา 14.30 น.วันที่ 6 ธ.ค.62 ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ โดยการอำนวยการของ นายสมบูรณ์ ธีรบัณฑิตกุล ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ นายเสน่ห์ แสนมูล ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้แพร่ นายพิษณุพันธ์ วงค์ขันธ์ หน.ชุดปฏิบัติการพิเศษป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 สาขาแพร่ ร่วมกับ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.6 (น้ำเลา) หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ร้องกวาง,ศูนย์ป้องกันและปราบปรามที่ 3 ภาคเหนือ กรมป่าไม้,จนท.ตชด.32 (พะเยา),หน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษ (พยัคฆ์ไพร),จนท.หน่วยปฏิบัติการพิเศษที่ 2 (ภาคเหนือ) และ จนท.ฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่ ได้ร่วมกันตรวจยึด ไม้กระยาเลยท่อน (มะค่าโมง) จำนวน 6 ท่อน ปริมาตร 1.48 ลบ.ม.ไม่ได้ตัวผู้กระทำผิด เหตุเกิดบริเวณท้ายหมู่บ้านในสวนกล้วย ม.1 ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ นำส่ง พงส.สภ.ร้องกวาง จ.แพร่

ตาม ปจว.ข้อ 8 เวลา 19.30 น. คดีที่ 356/62 ยึดทรัพย์ที่ 124/62 ลว.6 ธค.62 รายละเอียดจะนำเรียนเพื่อโปรดทราบในภายหลัง
นายเชาว์ ชื่นชอบ
หน.หน่วยฯ พร.6 (น้ำเลา)/รายงาน