ปศุสัตว์นราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรสัตว์เลี้ยงประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่

0
30

ปศุสัตว์นราธิวาส ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรสัตว์เลี้ยงประสบอุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่

นายชาตรี จันทโรจวงค์ ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ นายสัตว์แพทย์ชำนาญการ พิเศษ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด นราธิวาสพร้อมคณะลงพื้นที่ บ้านนานาค ต.นานาค อ.ตากใบ จ.นราธิวาส เพื่อติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัย และประสานการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยด้านปศุสัตว์มอบหญ้าแห้ง เวชภัณฑ์ วิตามิน แร่ธาตุ ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ในพื้นที่

ด้านนายชาตรี จันทโรจวงค์ ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส กล่าวว่าช่วยเหลืออุทกภัยในจังหวัดนราธิวาสทั้ง 13 อำเภอ เราเตรียมหญ้าแห้ง 50,000 กิโลกรัม ซึ่งจะเน้นหนักอำเภอที่ติดแม่น้ำเป็นหลักในพื้นที่ บ้านนานาค อ.ตากใบ ได้รับผลกระทบเยอะที่สุดได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือพร้อมพูดคุย รับฟังปัญหาเกษตรกรเลี้ยงสัตว์

นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธิ์ นายสัตว์แพทย์ชำนาญการ พิเศษ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด นราธิวาส กล่าวว่า ในช่วงน้ำท่วมขัง สัตว์แช่น้ำนานๆสัตว์ติดเชื้อบริเวณกรีบเท้า เราต้องหมั่นสังเกตทุกครั้ง ถ้ามีแผลแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีจะมีโรคติดเชื้อแต่ไม่ใช่โรคเท้าเปื่อย แนะเกษตรเลี้ยงสัตว์พาสัตว์เลี้ยงที่ไม่มีน้ำขังเพื่อป้องกันสัตว์ติดเชื้อได้
ทั้งนี้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ได้เตรียมทีมชุดเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็ว สำหรับการให้การดูแล รักษาสุขภาพสัตว์ พร้อมออกปฏิบัติการได้ทันที ตามนโยบายของอธิบดีกรมปศุสัตว์
ส่วนที่ จ.นราธิวาส สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส โดยสำนักงานปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อเภอทั้ง 13 อำเภอจังหวัดนราธิวาสและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าให้การช่วยเหลืออพยพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ส่วนในพื้นที่ช่วยเหลือเกษตรกรเลี้ยงสัตว์และจำนวนสัตว์ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ จำนวน 11 อำเภอ 41 ตำบล 200 หมู่บ้าน เกษตรกรจำนวน 8,486 ราย จำนวนสัตว์ 154,675 ตัว แปลงหญ้า 195 ไร่ นอกจากนี้ ให้การดูแลรักษาสุขภาพสัตว์ มอบเวชภัณฑ์ เสบียงอาหารสัตว์ และแนะนำการเลี้ยงสัตว์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นด้วยแล้ว

ข่าว/ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส