a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ติดตามสถานการณ์อุทกภัย ที่เกิดขึ้น ระบุ นายกรัฐมนตรีห่วงใยผู้ประสบภัยทุกคน
วันนี้ (6 ธันวาคม 2562) เวลา 09.00 น. ที่ที่ท่าอากาศยานนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมต้อนรับ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะฯ ที่ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส พร้อมเป็นประธานในการประชุมข้อราชการกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องถึงปัญหาหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่
จากนั้นเวลา 09.30 น. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะฯ เดินทางมายังศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อเป็นประธานการประชุมข้อราชการ และติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย, พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต., พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4 / ผอ.รมน.ภาค 4, นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ตลอดจนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล พร้อมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ รายงานสถานการณ์ด้านความมั่นคง และสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ด้วย และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย
จากนั้นในเวลา 14.30 น. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา และคณะฯ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย ณ อาคารสวนรื่นอรุณ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เพื่อพบปะ เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบกว่า 1,000 คน
โดยครั้งนี้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา ได้กล่าวกับพี่น้องประชาชนว่า นายรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและฝากมาให้กำลังใจพี่น้องประชาชนในวันนี้ และฝากถึงพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ให้หน่วยงานต่าง ๆ เร่งช่วยเหลือประชาชนให้กลับคืนสู่สภาวะปกติอย่างเร็วที่สุด ทั้งนี้ ได้พระราชทานโรงครัวพระราชทานมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะเร่งให้ความช่วยเหลือ และหากพี่น้องประชาชนมีความเดือดร้อนให้แจ้งความต้องการผ่านไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี และเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ได้ทุกคน ท้ายนี้ ขอให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยทุกคนให้มีกำลังใจเข้มแข็ง ทุกหน่วยงานพร้อมเคียงข้างทุกท่าน
ด้าน นายปรีชา นวลน้อย นายอำเภอสุไหงโก-ลก ได้รายงานถึงสถานการณ์ว่า สถานการณ์อุทกภัยและคลื่นลมแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เกิดฝนตกหนัก น้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมขัง ตั้งแต่เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 จนถึงปัจจุบัน ครอบคลุมพื้นที่ 13 อำเภอ 69 ตำบล 439 หมู่บ้าน มีการอพยพประชาชนในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลกที่ประสบภัยในพื้นที่เขตชุมชนไปอยู่ที่โรงเรียนเทศบาล 4 รวม 170 คน 40 ครัวเรือน มีเส้นทางคมนาคมได้รับผลกระทบจำนวน 12 เส้นทาง ในขณะนี้ยังไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต ด้านการให้ความช่วยเหลือ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนราธิวาสได้บูรณาการหน่วยงาน ประกอบด้วย มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ฝ่ายปกครอง หน่วยทหารในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อปพร. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต เข้าให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยได้ให้การสนับสนุนเรือท้องแบน เสื้อชูชีพ กระสอบทราย น้ำดื่ม และถุงยังชีพ ตลอดจนติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำลงคลองยะกัง ซึ่งเป็นคลองที่รองรับน้ำในพื้นที่ของอำเภอระแงะ อำเภอบาเจาะ และอำเภอเมืองนราธิวาส ก่อนจะไหลลงสู่ทะเล ในส่วนการติดตามสถานการณ์น้ำขณะนี้ระดับน้ำมีแนวโน้มลดลง โดยยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ 13 อำเภอ และในพื้นที่ฝนเริ่มหยุดตกแล้ว