นราธิวาส นายอำเภอรือเสาะ ลงพื้นที่แจกจ่ายถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

0
79

นราธิวาส นายอำเภอรือเสาะ ลงพื้นที่แจกจ่ายถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำภอรือเสาะ นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีรับผิดชอบประจำตำบลและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ได้สำรวจพื้นที่น้ำท่วมหลังจากฝนตกมาหลายวัน โดยมีพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมในอำเภอรือเสาะ จำนวน 10 หมู่บ้าน ใน 6 ตำบล คือ บ้านบูเกะนากอ ม.2 ต.ลาโละ บ้านเรือน จำนวน 5 ครัวเรือน จำนวน 22 คน บ้านสันติสุข ม.2 ต.บาตง บ้านเรือน จำนวน 125 ครัวเรือน จำนวน 213 คน ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบทั้งหมู่บ้าน
ด้าน นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ นายอำเภอรือเสาะ ได้มอบถุงยังชีพ บ้านกำปงบูเก๊ะ ม.7 ต.บาตง บ้านเรือน จำนวน 12 ครัวเรือน จำนวน 36 คน บ้านบือเจาะ ม.5 ต.สาวอ พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย จำนวน 120 ไร่ บ้านยะบะ ม.2 ต.รือเสาะ บ้านเรือน จำนวน 6 ครัวเรือน จำนวน 30 คน บ้านนาดา ม.3 ต.รือเสาะ พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย จำนวน 5 ไร่ บ้านรือเสาะ ม.4 ต.รือเสาะ พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย จำนวน 30 ไร่ บ้านนาโอน ม.8 ต.รือเสาะ พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย จำนวน 50 ไร่ บ้านสะแนะ ม.1 ต.เรียง สำหรับโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชีนีนาถ จำนวน 50 ไร่ และบ้านไอร์กลูแป ม.2 ต.โคกสะตอ พื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหาย จำนวน 120 ไร่ ทั้งนี้ อำเภอรือเสาะ มี 9 ตำบล 72 หมู่บ้าน มี 3 ตำบลที่ไม่ได้รับผลกระทบเลย คือต.รือเสาะออก ต.สามัคคี ต.สุวารี นอกจากนี้ เภอรือเสาะได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับประสบภัยน้ำท่วมและรายงานทางจังหวัดทราบต่อไป

ข่าว/ซาการียา ดอเลาะ จ.นราธิวาส