จังหวัดนครสวรรค์โดยคณะกรรมการโครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน กำหนดจัดงาน”มหกรรมผ้าถิ่นไทยนครสวรรค์” ณ บริเวณลานกิจกรรมชั้นใต้ดินห้างสรรพสินค้าวี-สแควร์ นครสวรรค์ โดยเชิญชวนผู้ชมงานขอให้ใส่ผ้าไทยสวยงามเข้าร่วมงานฯ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 ธค 62 เวลา 10.00-21.00 น ภายในงานพบกับการเดินแบบผ้าไทย /พิธีลงนาม MOU รณรงค์ใส่่ผ้าไทย /นิทรรศการผ้าถิ่นไทย/ผปก.otop จำหน่ายผ้าไทยททั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด รวม 30 ร้านค้า อย่าลืม!!! ใส่ผ้าไทยสวยงามส่งเสริมผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักเอกลักษณ์ของไทย