“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีสวนสนาม วันชาติไทย จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562!!

0
65

“กอ.รมน.จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีสวนสนาม วันชาติไทย จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562!!

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น.พ.อ.คณธัช ชนะกาญจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ข.ก.(ท.)นำเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยกลุ่มเครือข่ายมวลชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีสวนสนาม วันชาติไทย รวมใจมวลชนคนขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562

โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีฯ ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนชาวไทย ได้ระลึกถึงความสำคัญของชาติ และความมานะพยายาม ความบากบั่นอดทน และความเด็ดเดี่ยวกล้าหาญอย่างยอดเยี่ยมขององค์พระประมุข และบรรพบุรุษในอดีตที่ผ่านมา ที่ได้กอบกู้เอกราช และทำนุบำรุงประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า ดังที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้ มีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก ณ ลานสวนสนามมณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น!!

#ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ขอนแก่น!!

#################################