คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็น ผู้แทน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมงานทำบุญ ตักบาตร และถวายพานพุ่มดอกไม้ ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

0
62

คณะพยาบาลศาสตร์
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
เป็น ผู้แทน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ร่วมงานทำบุญ ตักบาตร และถวายพานพุ่มดอกไม้ ในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ท้องสนามหลวง ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 06.30 ถึง 09.30 น