ทีมโฆษก ทภ.๓ แถลงข่าวครั้งที่ ๖๑ ณ ห้องประชุม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร

0
57

ทีมโฆษก ทภ.๓ แถลงข่าวครั้งที่ ๖๑ ณ ห้องประชุม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร

วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ กองทัพภาคที่ ๓/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่ ๓ กำหนดการเผยแพร่ข่าวสารข่าวสารประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติตามแผนการเรียกกำลังสำรอง เข้ารับราชการทหาร ปี ๒๕๖๓ ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ ๓, การนำกำลังพลสำรอง เข้าทำหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว ของกำลังพล ปี ๒๕๖๓, การจับกุมยาเสพติด, การปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย, การปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้, การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต, กลไกความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทย-เมียนมา และสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ณ ห้องประชุม โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ ๓/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ และ พันโท ทรงสิทธิ์ รอดสการ รองโฆษกกองทัพภาคที่ ๓/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ เป็นผู้แถลงข่าว