ข่าวด่วนมากประกาศจากโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ขอชี้แจงเรื่อง งานเดิน – วิ่ง การกุศล Paknampo running Season 1 ดังนี้