หนาวนี้ นายสมชาย ธีรางกูร อำเภอแม่วงก์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ ททท. สำนักงานนครสวรรค์ชวนเที่ยวอุทยานแห่งชาติแม่วงก์จังหวัดนครสวรรค์ บ้านเรา

0
139

หนาวนี้ นายสมชาย ธีรางกูร อำเภอแม่วงก์จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ ททท. สำนักงานนครสวรรค์ชวนเที่ยวอุทยานแห่งชาติแม่วงก์จังหวัดนครสวรรค์ บ้านเรา

สำนักงาน ท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ชวนมาสัมผัสบรรยากาศ ท่องเที่ยว คืนไม้สูป่า คืนปลาสู่สายน้ำ ดูการสร้างโป่งเทียม เรียนรู้รักษ์แม่เรวา
โดยมี นายกิตติพัฒน์ ธาราภิบาล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์นายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครสวรรค์ การท่องเที่ยว ชมธรรมชาติ ปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา การสร้างโป่งเทียมเพื่อให้สัตว์ป่ามากิน ชมป่าเขา ลำธาร กินอาหารในดง ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติแม่วงก์
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอแม่วงก์ และอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธาร ตามเทือกเขาสูงชันก่อกำเนิดเป็นน้ำตกที่สวยงาม 4-5 แห่ง ทั้งเป็นต้นกำเนิดของลำน้ำแม่วงก์ที่สำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ นอกจากนี้ยังมีแก่งหินทำให้เกิดน้ำตกเล็กๆ ตามแก่งหินนี้ ตลอดจนมีหน้าผาที่สวยงามตามธรรมชาติ มีเนื้อที่ประมาณ 558,750 ไร่ หรือ 894 ตารางกิโลเมตร ในช่วงฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่เหมาะแก่การไปท่องเที่ยวมากที่สุด เพราะอากาศค่อนข้างหนาวเย็น