“ทีมสโมสรทหารอากาศ ชนะเลิศ  การแข่งขันรักบี้รายการ Surin Ten ครั้งที่ 5 ที่จังหวัดสุรินทร์ !!

พลอากาศตรี มนัท ชวนะประยูร ประธานแผนกรักบี้ฟุตบอลทหารอากาศ ได้ส่งทีมสโมสรทหารอากาศเข้าแข่งขันรักบี้รายการ Surin Ten ครั้งที่ 5 ที่จังหวัดสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 30 พ.ย.62 ถึง 1 ธ.ค.62 และทีมสโมสรทหารอากาศได้รับรางวัลชนะเลิศ!!

###############################