ฤดูหนาวนี้.ททท. สำนักงาน นครสวรรค์ ชวนมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ นครสวรรค์ บ้านเรา

เช้าของวันที่ 2 ธันวาคม 2562 สำนักงาน ท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ สมาคมสมาพันธ์ ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่ง ประเทศไทย จัดกิจกรรมท่องเที่ยว คืนไม้สูป่า คืนปลาสู่สายน้ำ สร้างโป่งเทียม เรียนรู้รักษ์แม่เรวา
โดยมี นายกิตติพัฒน์ ธาราภิบาล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ กล่าวต้อนรับ นักท่องเที่ยว นายนิโรธ สุนทรเลขา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 6 นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ร่วมกับนายสมชาย ธีรางกูร อำเภอแม่วงก์จังหวัดนครสวรรค์ นายอนันต์ สีแดง ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครสวรรค์ นายอลงกรณ์ ไตรคุ้มดัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อบต.และกลุ่มแม่บ้านนำผลิตภัณฑ์โอท๊อปสินค้าในพื้นที่ท้องถิ่นมาวางจำหน่ายเป็นการส่งเสริมรายได้ และการท่องเที่ยว ชมธรรมชาติ ปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา การสร้างโป่งเทียมเพื่อให้สัตว์ป่ามากิน ชมป่าเขา ลำธาร กินอาหารในดง

ณ บริเวณอุทยานแห่งชาติแม่วงก์
อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ มีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร และอำเภอแม่วงก์ และอำเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธาร ตามเทือกเขาสูงชันก่อกำเนิดเป็นน้ำตกที่สวยงาม 4-5 แห่ง ทั้งเป็นต้นกำเนิดของลำน้ำแม่วงก์ที่สำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ นอกจากนี้ยังมีแก่งหินทำให้เกิดน้ำตกเล็กๆ ตามแก่งหินนี้ ตลอดจนมีหน้าผาที่สวยงามตามธรรมชาติ มีเนื้อที่ประมาณ 558,750 ไร่ หรือ 894 ตารางกิโลเมตร ในช่วงฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ เป็นช่วงที่เหมาะแก่การไปท่องเที่ยวมากที่สุด เพราะอากาศค่อนข้างหนาวเย็น