วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ได้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.ททท.สำนักงานนครสวรรค์ที่นำคณะสื่อมวลชน ดูบรรยากาศยามเช้า ของอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ดูทุ่งนาที่เหลืองอร่ามหลายร้อยไร่ ที่่ามาสัมผัส ก่อนถึงแหล่งท่องเที่ยวแก่งเกาะใหญ่ท่านจะได้ชมทุ่งนาหลายร้อยไร่กำลังออกรวงเหลืองสวยงาม