(คลิป) สมาพันธ์สมาคมทหารผ่านศึกภาคเหนือ ประชุมความร่วมมือ ครั้งที่ 3/2562 ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย

0
41

(คลิป) สมาพันธ์สมาคมทหารผ่านศึกภาคเหนือ ประชุมความร่วมมือ ครั้งที่ 3/2562 ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.62 เวลา 09.00 น. พ.อ.พักตร์พงษ์ เงสันเที๊ยะ หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน. จ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมความร่วมมือสมาพันธ์สมาคมทหารผ่านศึกภาคเหนือ ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยพืชสวน อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมี จ.ต.อ.บุญส่ง ศรีจุมปา ประธานสมาพันธ์สมาคมทหารผ่านศึกภาคเหนือ สุพงค์ คำประยูร รอง ประธานสมาพันธ์สมาคมทหารผ่านศึกภาคเหนือ พร้อมหัวหน้าสมาพันธ์สมาคมทหารผ่านศึก 17 จังหวัดภาคเหนือ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งทางสมาพันธ์สมาคมทหารผ่านศึกภาคเหนือได้ลงนามในร่างข้อบังคับสมาพันธ์ฯ เพื่อประกาศใช้ และประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสมาพันธ์สมาคมชุดใหม่ และแต่ละสมาพันธ์สมาคมทหารผ่านศึกภาคเหนือนำเสนอปัญหา ข้อขัดข้องข้อเสนอแนะ หรือการดำเนินงานที่ผ่ามาลุล่วงสำเร็จต่อบริหารองค์กร เพื่อเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสมาชิกสมาคม ฯ
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ภาพข่าว – ต้อมมหาสิงห์
ณฐพัชร์ อภิโชคกุล หัวหน้าสำนักข่าวเบาะแสภาคเหนือ บก.เจี๊ยบแม่สายนิวส์ออนไลน์ ////////// รายงาน /////////////