เช้าวันที่ 1 ธันวาคม2562
ททท. สำนักงานนครราชสีมา
ร่วมงานวิ่ง KHOA YAI MARATHON 2019 @ บริเวณข้างศูนย์อบรมกรุงไทย ถนนธนะรัชต์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จัดโดยมูลนิธิรัฐบุรุษฯ /กองทัพภาคที่ 2 /จังหวัดนครราชสีมา/อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และพันธมิตร มีผู้เข้าร่วมวิ่งในครั้ง 7,500 คน
มีระยะทาง 42 กม/21 กม/10 กม/5 กม วิ่งผ่านถนนธนะรัชต์
– ตำบลหมูสี – น้ำผุดธรรมชาติ-
หอเอน ทอสกาน่า- บริเวณหน้าด่านอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ทำให้ที่พัก บริเวณทางขึ้นเขาใหญ่ และบริเวณรอบๆเขาใหญ่
พื้นที่ปากช่อง อัตราการเข้าพักร้อยละ 97% ในช่วง
วันที่ 30 พฤศจิกายน- 1 ธันวาคม 2562 ทำให้มีการ
เดินทางท่องเที่ยวอย่างคึกคัก
และมีการใช้จ่ายเรื่องที่พัก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และที่พักกางเต้นท์ บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ได้รับความนิยมเต็มทุกจุด