“ตม.จว.สระบุรี บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จว.สระบุรี และจัดหางานจังหวัดสระบุรี จับกุมต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา 1 ราย!!

วันนี้27 พ.ย.2562 ว่าที่ พ.ต.ท.ธรากร พิกุลแก้ว สว.ตม.จว.สระบุรี สั่งการให้ชุดสืบสวนปราบปราม ตม.จว.สระบุรี บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ กอ.รมน. จว.สระบุรี และจัดหางานจังหวัดสระบุรี ตรวจสอบบุคคลต่างด้าวบริเวณตลาดวงษ์ทอง (ตลาดล้ง) หลัง บขส.สระบุรี ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี ผลการตรวจสอบได้จับกุม MRS.SEANGHY PENH อายุ 23 ปี สัญชาติ กัมพูชา ข้อหา “เป็นบุคคลต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากสิทธิที่จะทำได้” จึงดำเนินการขออนุมัติเพิกถอนเพื่อรอการผลักดันออกนอกราชอาณาจักรต่อไป!!

#ขอขอบคุณ พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบลรอง ผบก.อก.ปรก.รอง ผบก.ตม.1 สตม.เอื้อเฟื้อข้อมูลข่าวสาร!!

################################