“น้ำหมัน” เป็น “หมัน” สมชื่อ นาข้าวล่ม ชาวบ้านเริ่มอดน้ำกันแล้ว

0
49

“น้ำหมัน” เป็น “หมัน” สมชื่อ นาข้าวล่ม ชาวบ้านเริ่มอดน้ำกันแล้ว

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน นายคำหล้า ดอกพุฒ รักษาการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) น้ำหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ อบต.น้ำหมันร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอและจังหวัด เร่งทำการสำรวจความเสียหายที่เกิดจากภาวะภัยแล้งในพื้นที่ โดยเฉพาะนาข้าวที่ชาวบ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน ทำการเพราะปลูกไว้ก่อนหน้านี้ในช่วงฤดูฝน แต่ปัจจุบันขณะที่ข้าวกำลังเจริญเติบโตกลับเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและหมดฝนแล้วนาข้าวของชาวบ้านก็เกิดแห้งตายมากกว่า 60 % หลังจากสำรวจแล้วก็จะเร่งทำการส่งรายงานความเสียหายไปยังอำเภอและจังหวัดเพื่อขอการชดเชยต่อไป แต่วันนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่า มีจำนวนกี่ไร่ และจะต้องใช้งบประมาณจำนวนมากเท่าไหร่ที่จะจ่ายให้กับชาวบ้านที่นาข้าวเสียหายในครั้งนี้

“จากการประเมินสภาวะภัยแล้งในปีต่อไปคาดว่า น่าจะมีความรุนแรงมาก เพราะในปีนี้ก็เกิดภาวะภัยแล้งตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลแล้ว บ้านน้ำหมันตลอดจนทั้งตำบลน้ำหมันก็จะเป็นหมันสมชื่อแล้ว ส่วนงบประมาณที่จะนำมาแก้ไขปัญหาภัยแล้งก็ยังไม่ได้รับการจัดสรรจากทางจังหวัด ขณะเดียวกันสิ่งที่ชาว ต.น้ำหมันเผชิญอยู่เวลานี้คือ ภาวะความแห้งแล้ง ยังจะต้องเผชิญกับภัยหนาวที่กำลังคืบคลานเข้ามาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน หลักเกณฑ์ที่จะนำงบประมาณออกมาใช้เพื่อซื้อเครื่องนุ่งห่มกันหนาวก็คงไม่ได้ เนื่องจากอุณหภูมิในพื้นที่คงไม่ต่ำมากจนถึง 8 องศาเซลเซียสติดต่อกัน 3 วัน อย่างที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดอย่างแน่นอน กลุ่มคนที่เดือดร้อนที่สุดคือ เด็กผู้สูงอายุ และผู้ที่เจ็บป่วย ครั้นจะนำเงินออกไปซื้อก่อนก็คงไม่ได้ เพราะจะผิดระเบียบเอา” นายคำหล้า กล่าว ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน