รายการ “เรียกที่นี่ ว่าที่รัก” วันนี้วันอังคารที่ 26พฤศจิกายน2562 หนุ่ม-สุทนมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับองค์หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ณ วัดเอี่ยมวรนุช ถนนสามเสน แขวงบ้านพานถม เขตพระนครหรือเรียกย่านบางลำพูกรุงเทพฯ

0
128

รายการ “เรียกที่นี่ ว่าที่รัก” วันนี้วันอังคารที่ 26พฤศจิกายน2562 หนุ่ม-สุทนมีเรื่องราวมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับองค์หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ณ วัดเอี่ยมวรนุช ถนนสามเสน แขวงบ้านพานถม เขตพระนครหรือเรียกย่านบางลำพูกรุงเทพฯ ก็ได้ครับ สำหรับองค์หลวงปู่ทวดองค์นี้จัดสร้างขึ้นที่วัดช้างให้ เมืองปัตตานีหรือจ.ปัตตานี ในปี2497 ปัจจุบันมีอายุประมาณ65ปี เก่าแก่มากครับ ส่วนเรื่องราวการจัดสร้างองค์หลวงปู่ทวดที่วัดเอี่ยมวรนุชนั้น ตามคำบอกเล่าสืบต่อกันมาว่า หลวงปู่ทิมแห่งวัดช้างให้ ท่านเป็นพระสหายธรรมกับพระอาจารย์นอง วัดเอี่ยมวรนุช บางลำพู กรุงเทพฯ สมัยนั้นท่านกำลังศึกษาเรื่องราวหลวงปู่ทวด ว่ามีจริงหรือไม่?แต่เมื่อได้นั่งวิปัสสนากรรมฐานแล้ว จึงเชื่อได้ว่าหลวงปู่ทวดมีจริงครับ เหตุผลเมื่อหลวงปู่ทิมมารับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดช้างให้ในปี2484 ก็เห็นวัดช้างให้คล้ายๆจะเป็นวัดร้าง แต่มีสถูปเจดีย์บรรจุอัฐิหลวงปู่ทวดจึงได้นั่งสมาธิขอพรเพื่อจะสร้างอุโบสถและหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ทวดด้วยทองผสมสำริดและอัญเชิญมาประดิษฐานในอุโบสถวัดเอี่ยมวรนุช ต่อมาในปี2530 ทางวัดเอี่ยมวรนุชได้จัดสร้างมณฑปเพื่อประดิษฐานองค์หลวงปู่ทวดครับ ดังนั้นถ้าหากมีโอกาสหนุ่ม-สุทน ขอแนะนำให้เดินทางไปขอพรหลวงปู่ทวดได้ในมณฑป วัดเอี่ยมวรนุชครับ

#เก็บเรื่องมาเล่าโดยหนุ่มสุทน
#รักษ์เที่ยว #รักษ์ทะเลไทย
#รักษ์สุมทรสงคราม #รักษ์ตัวเองนะ
#คนรักษ์กาแฟ #bigmaptravel
#เที่ยวเพลิน #tourismlocallife
#STNewsThailand