พ่อเมืองสมุทรปราการ ชื่นชมผลงานวิจัยปลาสลิดส่งออกจีน ของ ม.หัวเฉียวฯ ที่ต่อยอดเป็นกลไกการขับเคลื่อนเชิงนโยบายฯ
ผู้ว่าฯปากน้ำ ชื่นชม ม.หัวเฉียวฯ ทำวิจัยพัฒนาช่องทางส่งออกปลาสลิดบางบ่อไปจีน สามารถนำผลการวิจัยพัฒนาเป็น “กลไกการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเศรษฐกิจปลาสลิดจังหวัดสมุทรปราการในการพัฒนาช่องทางการตลาดต่างประเทศและพื้นที่เขตเศรษฐกิจชายแดน” หวังสร้างตลาดใหม่ เตรียมปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้สะดุดตา เผยนอกจากจีนแล้วยังมีบรรดาประเทศเพื่อนบ้านอย่าง ลาว-เมียนมา ก็ชอบกินปลาสลิดบางบ่อเช่นกัน..
จากการที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ให้ทุนทำวิจัยในโครงการ “การพัฒนาช่องทางการตลาดต่างประเทศเพื่อส่งออกปลาสลิดแปรรูป จังหวัดสมุทรปราการ ทางท่าเทียบเรือเชียงแสนสู่จีนตอนใต้ ด้วยกระบวนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วม” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัญญ์ทิตา ชนะชัยภูวพัฒน์ รองคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เป็นหัวหน้าทีมวิจัย พร้อมด้วยบุคคลากร ม.หัวเฉียวฯ เพื่อหาช่องทางตลาดใหม่ช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงและผู้ประกอบการแปรรูปปลาสลิดบางบ่อส่งออกปลาสลิดไปขายยังประเทศเพื่อนบ้าน
สำหรับโครงการดังกล่าว มีผู้ประกอบการ 5 แบรนด์ดัง ในจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วม ประกอบด้วย แม่อำนวยปลาสลิดบางบ่อ แสนสมบูรณ์ปลาสลิดบางบ่อ ปลาสลิดแม่นิตยาบางบ่อ ปลาสลิดอ้ายธี และสลิ๊ด สลิด ปลาสลิดบางบ่อ ซึ่งเป็นการสร้างโอกาสดีให้เกษตรกรผู้เลี้ยงและผู้ประกอบการแปรรูปปลาสลิดบางบ่อได้เริ่มเปิดตลาด โดยได้รับความร่วมมือจาก คุณผกายมาศ เวียร์รา รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย ที่เป็นตัวกลางรวมกลุ่มจัดตั้งเป็น “กลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปปลาสลิดบางบ่อ-ล้านนา” และนำกลุ่มผู้ประกอบการแปรรูปปลาสลิดร่วมงานเจรจาธุรกิจ และเปิดบูธในงานจำหน่ายและแสดงสินค้าของพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อทดลองตลาดด้วย ซึ่งผลการบุกตลาดครั้งนี้พบว่าได้กระแสการตอบรับเป็นอย่างดี โดยเฉพาะชาวจีนสนใจปลาสลิดทอดอบกรอบและเนื้อปลาสลิดแท่งมากที่สุด เพราะอร่อย เก็บไว้ได้นาน ด้านชาวลาวและเมียนมา ชอบเกือบทุกผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะปลาสลิดทอดกรอบ ส่วนผู้บริโภคจังหวัดเชียงรายนิยมปลาสลิดแดดเดียวมากกว่า จึงประเมินได้ว่าตลาดของจังหวัดชายแดนอย่างเชียงรายก็เป็นอีกตลาดการค้าสำคัญที่น่าสนใจ
ผศ.ดร.ศรัญญ์ทิตา กล่าวว่า “สำหรับคนไทย ใครๆ ก็รู้จักปลาสลิดบางบ่อ เพราะขึ้นชื่อมานานในด้านความอร่อย แต่ถ้าปลาสลิดไทยจะก้าวไปไกลถึงประเทศจีนก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้ดูน่ารับประทาน ทั้งปลาสลิดแดดเดียว ปลาสลิดทอดอบกรอบ เนื้อปลาสลิดแท่งอบกรอบ เนื้อปลาสลิดผัด และน้ำพริกอีกหลายแบบที่แปรรูปเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายและให้ง่ายต่อการเก็บถนอม จึงให้นักศึกษาช่วยออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ให้สวย สะอาด ปลอดภัย ง่ายต่อการขนส่ง”
ด้าน นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า “ทางจังหวัดส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรและผู้ประกอบการแปรรูปปลาสลิดมาตลอด เมื่อได้ทราบถึงผลการวิจัย ทางจังหวัดสมุทรปราการก็ยินดีจะนำผลวิจัยมาต่อยอดจากที่จังหวัดได้ทำอยู่แล้วให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่องมากขึ้น โดยเฉพาะตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดที่น่าสนใจเพราะมีประชากรจำนวนมากและหลากหลาย จึงเห็นด้วยกับโครงการวิจัยที่มุ่งศึกษาเพื่อเปิดตลาดจีน รวมทั้งจังหวัดชายแดนและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อขยายตลาดและเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ จึงเป็นเรื่องที่น่าส่งเสริม ซึ่งต่อไปจังหวัดก็มีแนวทางส่งเสริมการขายออนไลน์ การเปิดตลาดหัวเมืองที่เป็นจังหวัดใหญ่ การจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าที่มีสาขาจำนวนมาก โดยที่ผู้ประกอบการก็ต้องผลิตสินค้ามากขึ้นให้รสชาติดีมีคุณภาพ” ผู้ว่าฯ สมุทรปราการ กล่าว
ด้าน นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ สนับสนุนและเห็นว่าเป็นโครงการวิจัยเชิงสร้างสรรค์มุ่งมั่นที่จะสร้างตลาดใหม่ มีเป้าหมายไปถึงประเทศจีน อีกทั้งผลการวิจัยยังพัฒนาต่อยอดให้เป็น “กลไกการขับเคลื่อนเชิงนโยบายเศรษฐกิจปลาสลิดจังหวัดสมุทรปราการในการพัฒนาช่องทางการตลาดต่างประเทศและพื้นที่เขตเศรษฐกิจชายแดน” ที่เน้นการบูรณาการร่วมกันของภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนาช่องทางการตลาดปลาสลิดที่หลากหลายได้ทั้งตลาดจีน ตลาดจังหวัดชายแดน ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดตลาดปลาสลิดบางบ่อในพื้นที่ใหม่ สร้างการรับรู้ในชื่อเสียงที่ดีของผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัดสมุทรปราการให้คนนอกพื้นที่ได้รู้จักและลิ้มลอง จังหวัดจึงพร้อมสนับสนุนโครงการวิจัย และพร้อมพัฒนาผู้ประกอบการให้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายได้มาตรฐาน เพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคมากขึ้นโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ รองผู้ว่าฯ สมุทรปราการ กล่าว