“นอภ.เก้าเลี้ยวเข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณ เนื่องด้วยอำเภอเก้าเลี้ยวเป็นอำเภอที่มีผลการส่งเสริมการออมดีเด่น อันดับ 1 ของจว.นครสวรรค์!!

0
99

“นอภ.เก้าเลี้ยวเข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณ เนื่องด้วยอำเภอเก้าเลี้ยวเป็นอำเภอที่มีผลการส่งเสริมการออมดีเด่น อันดับ 1 ของจว.นครสวรรค์!!

วันนี้(22 พฤศจิกายน 2562)นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานในการประชุมแนวทางส่งเสริมการออมกับ กอช. และการปฏิบัติราชการของฝ่ายปกครอง ณ อาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ในการนี้นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยวเข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณ เนื่องด้วยอำเภอเก้าเลี้ยวเป็นอำเภอที่มีผลการส่งเสริมการออมดีเด่น อันดับ 1 ของจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอเก้าเลี้ยว จำนวน 11 หมู่บ้าน  เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณ เนื่องด้วยเป็นหมู่บ้านส่งเสริมการออมดีเด่นที่มีสมาชิกใหม่ กอช.เกิน 100%!!

#ประชาสัมพันธ์อำเภอเก้าเลี้ยว!!

################################