a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“ตม.จว.นครราชสีมา อบรมหลักสูตรการตรวจสอบเอกสารเดินทางเบื้องต้น!!

วันนี้(20 พ.ย.2562) เวลา 16.30 น. ตม.จว.นครราชสีมา จัดอบรมให้ความรู้ หลักสูตร การตรวจสอบเอกสารเดินทางเบื้องต้น แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด โดยมี พ.ต.ท.สืบพงษ์ วิสูตรธนาวิทย์ รอง ผกก.ตม.จว.นครราชสีมา เป็นวิทยากร!!

#ขอขอบคุณ พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบลรอง ผบก.อก.ปรก.รอง ผบก.ตม.1 สตม.เอื้อเฟื้อข้อมูลข่าวสาร!!

################################