“กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งมอบห้องพยาบาลให้โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ!!

เมื่อวันที่ 20 ต.ค.62 เวลา10.00 น. พ.อ.กรกานต์ นาเวชวนิชกุล รอง ผอ. รมน.จังหวัด ป.ข.มอบหมายให้ พ.อ. สมพงษ์ อารีพงษ์ หน.กลุ่มงานนโยบายแผนและการข่าว กอ.รมน. จังหวัด ป.ข.,พ.อ.อิทธิกร ศิริวัลย์ , พ.อ.อุดร พิมพา และ พ.อ.สุวัฒน์ สังข์ทอง เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด ป.ข.

ร่วมกันมอบห้องพยาบาล ให้โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ ต.ปากน้ำปราณ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมปรับปรุงจาก กลุ่มบริษัท อีซุซุอึ้งง่วนไต๋ จำกัด โครงการ”60 ปี 60 โรงเรียน” ในโอกาสครบรอบ 60 ปี ในการก่อตั้งบริษัทฯโดยการประสานงานจาก กอ. รมน.จังหวัด ป.ข.ผ่าน นายณภัทร จันทร์เที่ยง ผจก.บริษัทอีซูซุอึ้งง่วนไต๋จำกัด สาขาปราณบุรี โดยมีผู้แทนจากกลุ่มบริษัทฯคณะครูจากโรงเรียนบ้านปากน้ำปราณเข้าร่วมในการส่งมอบ การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย!!

ประชาสัมพันธ์กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธ์!!

################################