อำเภอเมืองน่าน ตรวจและเตรียมความพร้อม..หมู่บ้าน อพป.(หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง)..

0
186

อำเภอเมืองน่าน ตรวจและเตรียมความพร้อม..หมู่บ้าน อพป.(หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง)..
-วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ภายใต้การอำนวยการของนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายนิวัฒน์ งามธุระ ปลัดจังหวัดน่าน โดยนายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่าน และนายหาญชัย ไชยวงค์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง มอบหมายให้ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองน่าน พร้อมด้วย สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อำเภอเมืองน่าน ที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจสอบอาวุธปืนของหมู่บ้าน อพป. ในพื้นที่อำเภอเมืองน่าน ดังนี้
1.บ้านศรีนาป่าน ตำบลเรือง
2.บ้านดอนเฟือง ตำบลเรือง
ผลการตรวจสอบอาวุธปืนมีครบตามจำนวน บุญยงค์ สดสอาด รายงาน