“กก.2 ตม.1รวบ”กานาต้องห้าม เปลี่ยนชื่อ-หนังสือเดินทาง’กลับเข้าไทย!!

0
91
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

“กก.2 ตม.1รวบ”กานาต้องห้าม เปลี่ยนชื่อ-หนังสือเดินทาง’กลับเข้าไทย!!

กองกำกับการ 2 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 จับกุม‘กานา’ต้องห้าม เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปลี่ยมเล่ม เข้ามาในราชอาณาจักร

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ปิติ นิธินนทเศรษฐ์ ผบก.ตม.1,พ.ต.อ.ประเสริฐ วิจิตรทัศนา รอง ผบก.ตม.1,พ.ต.อ.ธัชพงศ์ สารวนางกูร ผกก.2 บก.ตม.1 และ พ.ต.ท.หญิง ทิพวรรณ ญาณประสิทธิ์ รอง ผกก.2 บก.ตม.1 งานท่องเที่ยว กก.2 บก.ตม.1 ได้รับคำร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักรของ MR.GABRIEL OPOKU WARE สัญชาติกานา

อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบพบข้อมูลเป็นบุคคลต้องห้ามตามมาตรา 12(10) แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มีพฤติการณ์อยู่เกินกำหนดอนุญาต โดยคนต่างด้าวได้เปลี่ยนชื่อ-สกุล และหนังสือเดินทางเล่มใหม่ เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจสอบบุคคลต้องห้ามและสามารถเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรได้อีกครั้ง ซึ่งจากการตรวจสอบหลักฐานยืนยันว่าเป็นบุคคลคนเดียวกัน จึงได้ดำเนินการส่งตัวไปยัง กก.3 สส.สตม.เรียบร้อยแล้ว เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

พ.ต.อ.ธัชพงศ์ กล่าวว่า การจับกุมดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายและสั่งการของ พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(ผบช.สตม.) ,พล.ต.ต.ปฏิพัทธ์ สุบรรณ ณ อยุธยา รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ปฏิบัติราชการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ,พล.ต.ต. ปิติ นิธินนทเศรษฐ์ ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 (ผบก.ตม.1) และ พ.ต.อ.ประเสริฐ วิจิตรทัศนา รองผบก.ตม.1 ที่สั่งการให้เข้มงวดกวดขัน ในการตรวจสอบคัดกรอง คนต่างชาติที่เข้ามาติดต่อ ทำเอกสารในเรื่องขออยู่ต่อประเภทต่างๆ ว่าให้มีเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนและไม่มีการปลอมแปลงเอกสาร ตลอดจนปลอมแปลงหนังสือเดินทาง หากพบเห็นให้ดำเนินการจับกุมทันที เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง และทำให้เกิด แก๊งปลอมแปลงเอกสารและหนังสือเดินทาง

พ.ต.อ.ธัชพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หากผู้ใด พบเบาะแสหรือต้องการ แจ้ง เหตุที่เกี่ยวข้อง ในอำนาจหน้าที่ของ กองกำกับการ 2 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ขอให้แจ้งที่ เว็บไซต์ ของ กองกำกับการ 2 กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ได้ทันที!!

#ขอขอบคุณ พ.ต.อ.ภัคพงศ์ สายอุบลรอง ผบก.อก.ปรก.รอง ผบก.ตม.1 สตม.เอื้อเฟื้อข้อมูลข่าวสาร!!

###############################