จ.พะเยา ชมความสวยงามของทุ่งบัวแดงกว่า 100 ไร่กว๊านพะเยา

0
85

จ.พะเยา ชมความสวยงามของทุ่งบัวแดงกว่า 100 ไร่กว๊านพะเยา

ชมความสวยงามของทุ่งบัวแดงกว่า 100 ไร่ บริเวณหาดอิงกว๊าน กว๊านพะเยา บ้านสันหนองเหนียว หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หลังชาวบ้านอนุรักษ์ไว้นานหลายสิบปี ซึ่งในปีนี้ได้ออกดอกบานสะพรั่งสวยงามในช่วงนี้ กว่า 100 ไร่ ซึ่งทางชาวบ้านโดยกลุ่มพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน เตรียมอนุรักษ์ผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ อีกแห่งหนึ่งของตำบลบ้านต๋อม โดยจะจัดให้มีเรือบริการให้กับนักท่องเที่ยวสามารถชมทุ่งดอกบัวแดงได้ตลอดทุกวัน โดยเฉพาะในช่วงเช้าดอกบัวแดงจะบานสะพรั่งสวยงามมาก

ดอกบัวหลวงแดง ที่กำลังออกดอกบานสะพรั่งสวยงามในช่วงนี้มากกว่า 100 ไร่ ถือเป็นสีสันของความสวยงามบริเวณหาดอิงกว๊าน กว๊านพะเยา บ้านทุ่งสันหนองเหนียว ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หลังชาวบ้านได้ร่วมกันอนุรักษ์สวนบัวแดงแห่งนี้ไว้มานานนับหลายสิบปี แต่ในปีนี้สวนบัวแดงดังกล่าวได้ออกดอกบานสพรั่งกว่า 100 ไร่ อีกครั้ง หลังจากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาดอกบัวแดงดังกล่าวไม่ได้ออกดอกในบริเวณนี้ เนื่องจากประสบกับสภาวะภัยแล้ง แต่ในปีนี้ได้เริ่มออกดอกอีกครั้งหนึ่งซึ่งสร้างความสวยงามให้กับกว๊านพะเยาบริเวณนี้เป็นอย่างมาก

โดยนายสมบูรณ์ บัวเทศ ประธานกลุ่มพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ระบุว่า สวนบัวแดงแห่งนี้ ชาวบ้านได้ร่วมกันอนุรักษ์มาเป็นเวลาหลายสิบปี ซึ่งในแต่ละปี ได้ออกดอกบานสะพรั่งเต็มพื้นที่ กว่า 1 พันไร่ แต่ในปี 2559 กว๊านพะเยา ประสบกับปัญหาภัยแล้ง ส่งผลให้บริเวณที่ดอกบัวแดงออกดอก ในบริเวณนี้เป็นตะกอนดินทำให้ ดอกบัวแดงไม่สามารถออกดอกได้ แต่มาในปีนี้หลังจากที่ปริมาณน้ำได้เพิ่มขึ้นดอกบัวแดงก็เริ่มออกมาเบ่งบานในช่วงนี้อีกรอบและเป็นพื้นที่ประมาณ 100 ไร่และก็กำลังจะเริ่มเกิดขึ้นอีกในหลายจุดบริเวณนี้ ซึ่งทางชาวบ้านทั้ง 2 หมู่บ้าน ได้ร่วมกันที่จะอนุรักษ์ไว้และ จะส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของตำบลบ้านต๋อม เนื่องจากบริเวณแห่งนี้จะมีสถานที่ท่องเที่ยวคือหาดอิงกว๊าน ชมวิถีชีวิตประมงพื้นบ้านแล้ว ทุ่งบัวแดงแห่งนี้ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของชุมชน และของจังหวัดอีกแห่งหนึ่ง และสามารถที่จะท่องเที่ยวชมทุ่งบัวแดง ชายหาดอิงกว๊าน ได้ทุกวัน โดยเฉพาะช่วงเช้าดอกบัวแดงจะบานสะพรั่งอย่างสวยงามในช่วงนี้ ซึ่งทางชุมชนก็มีเรือไว้บริการให้นักท่องเที่ยวเที่ยวชมทุ่งดอกบัวแดงบัวแห่งนี้ได้ทุกวัน โดยทุ่งดอกบัวแดงแห่งนี้จะออกดอกบานสะพรั่งในช่วงเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงสิ้นปี หากนักท่องเที่ยวท่านใดที่ต้องการจะท่องเที่ยวก็สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ที่บริเวณทุ่งดอกบัวแดง หาดอิงกว๊านโดยติดต่อได้ที่ นายสมบูรณ์ บัวเทศน์ ประธานกลุ่มพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน บ้านสันหนองเหนียว ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา หมายเลขโทรศัพท์ 089-0460749