จังหวัดนครสวรรค์ จิตอาสาร่วมกิจกรรปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพุทธมงคลนิมิต

0
131
a89b9e19512ce9117162b4acbb8b69e9.jpg

กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์วัดพุทธมงคลนิมิต

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ นางวรรณ พวงสมบัติ รองปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ,นายกฤษณะ ไกยสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขฯ เทศบาลนครนครสวรรค์, พนักงานเทศบาลฯ, เจ้าหน้าที่ทหารมณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิระประวัติ จังหวัดนครสวรรค์ ตลอดจนหน่วยงานราชการ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ”

ทำความสะอาดเก็บขยะ ตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ทรุดโทรม ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดพุทธมงคลนิมิต ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสวยงาม
ในการนี้มูลนิธิประชานุเคราะห์ได้มอบอาหาร 500 กล่องแก่จิตอาสาที่มาร่วมทำความสะอาดในครั้งนี้ ภาพ/ข่าว จากประชาสัมพันธ์เทศบาลนครนครสวรรค์