“นอภ.เก้าเลี้ยวมอบหมายให้ปลัดอำเภอ ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ติดตามการสร้างบ้านให้แก่ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส!!

วันนี้(15 พ.ย.62 )เวลา 15.00 น.นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายนายอำเภอเก้าเลี้ยว มอบหมายให้ นายคนอง ศรีสิทธิ์ เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว นายเจษฎ์ตพงศ์ ปัญญธนชัยกุล ปลัดอำเภอ

ร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน ออกติดตามการสร้างบ้านให้แก่ครอบครัวผู้ด้อยโอกาส รายนางสวน อินทร์สุวรรณ ณ บ้านเนินพยอม ม.6 ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์!!

#ประชาสัมพันธ์อำเภอเก้าเลี้ยว!!

################################