เสือสักสั่ง!!!เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ ผู้แทนมูลนิธิร่วมกตัญญูของคุณทุกภาคส่วนราชการและภาคเอกชนในการสนับสนุนกิจกรรมจนสำเร็จลุล่วง ขอให้ชาวร้อยเอ็ดจงสู้!!

0
81

เสือสักสั่ง!!!เอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ ผู้แทนมูลนิธิร่วมกตัญญูของคุณทุกภาคส่วนราชการและภาคเอกชนในการสนับสนุนกิจกรรมจนสำเร็จลุล่วง ขอให้ชาวร้อยเอ็ดจงสู้!!

นายเลิศบุศย์ กองทอง รอง ผวจ.ร.อ.เป็นประธานร่วมมอบเงินช่วยเหลือ,เมื่อ(๑๕ พ.ย.๖๒) เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐น. พล.ต.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ.๒๗ อนุมัติให้ พ.อ.มิตรประชา รู้เจน สัสดีจังหวัด ร.อ.เป็นผู้แทนหน่วยเข้าร่วมกับมูลนิธิร่วมกตัญญููช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยระยะฟื้นฟู(กรณีเพิ่มเติม)จากทุกอำเภอในพื้นที่ จว.ร.อ. ณ โรงยิมสนามกีฬาร้อยเอ็ด โดยมี นายเลิศบุศย์ กองทอง รอง ผวจ.ร.อ.เป็นประธานร่วมมอบเงินช่วยเหลือ,ผู้บริหาร อปท.และผู้นำท้องที่ มีผู้รับการช่วยเหลือ จำนวน ๓๖๙ ครัวเรือนๆละ ๕,๐๐๐ บาท, ผู้พิการทุพพลภาพ จำนวน ๒,๒๒๘ รายๆละ ๑๐,๐๐๐ บาท, วัด ๙ แห่งๆละ ๑๐,๐๐๐ บาท ในการนี้ ผบ.มทบ.๒๗ ให้การสนับสนุน ชป.กร.มทบ.๒๗(ขุนภักดี ๒๗) ปลูกฝังความรักสถาบัน, สร้างความรักความสามัคคี ประชาสัมพันธ์งานรัฐบาลและผลงานของหน่วย, รพ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่บริการประชาชน, จัดกำลังพลทหารและ รด.จิตอาสา ช่วยเหลือการขนย้ายถุงยังชีพ อำนวยการให้กับมูลนิธิร่วมกตัญญู ทั้งนี้ คุณเอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์ ผู้แทนมูลนิธิร่วมกตัญญูของคุณทุกภาคส่วนราชการและภาคเอกชนในการสนับสนุนกิจกรรมจนสำเร็จลุล่วง ขอให้ชาวร้อยเอ็ดมีกำลังต่อสู้ต่อไป
////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม:ภาพ/ข่าว
อสม.ตำบลโนนรัง รายงาน