ข่าว ณัฐธภพ พันสาย / จ.ประจวบคีรีขันธ์ / 0623644468
โครงการสุดยอด ชาวทับสะแก ร่วมบริจาคมะพร้าว ทอดผ้าป่า 1 คน 1 ผล ร่วมโครงการ “คนทับสะแกไม่ทอดทิ้งกัน” ได้ยอดเงินกว่า 6 แสน บาท
วันที่ 15 พ.ย. 62 ที่หอประชุมอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอทับสะแก พร้อมด้วย นางอวยพร คีรีวิเชียร ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอทับสะแก พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรม ทอดผ้าป่าสามัคคี 1 คน 1 ผล เพื่อสมทบทุน ร่วมโครงการ “คนทับสะแกไม่ทอดทิ้งกัน”
นายปรีดา สุขใจ นายอำเภอทับสะแก กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมการทอดผ้าป่ามะพร้าวโดยเริ่มต้นจากการครั้งแรก ได้มีการปั่นจักรยาน จากชมรมจักรยานในพื้นที่อำเภอทับสะแก ระดมทุนขอรับบริจาค จากพี่น้องประชาชน ห้างร้านต่างๆ ในพื้นที่อำเภอทับสะแก เพื่อเข้าโครงการ “คนทับสะแกไม่ทอดทิ้งกัน” และมาในครั้งนี้ คณะกรรมการก็ได้มีการ ปั่นจักรยานไปตาม หมู่บ้าน ต่างๆ ทั้ง 6 ตำบล เพื่อร่วมรับบริจาคมะพร้าวจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอทับสะแกซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกมะพร้าวมากที่สุดในประเทศ
โดยได้รับ บริจาคจากพี่น้องประชาชน กว่า 3 หมื่นลูก โดยมีผู้ประมูลได้ไปรวมทั้งผู้บริจาคเข้าสมทบทุน รวมเป็นยอดเงิน 641,741 บาท ซึ่ง เงินจำนวนดังกล่าว ทางคณะกรรมการ อำเภอทับสะแก ได้มีการตกลงว่า จะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือส่วนที่ 1 มอบให้กับสภาวัฒนธรรมอำเภอทับสะแก ส่วนที่ 2 มอบให้กับ มูลนิธิสว่างรุ่งเรืองธรรมสถานอำเภอทับสะแก ส่วนที่ 3 มอบให้กับกองทุน “คนทับสะแก ไม่ทอดทิ้งกัน” เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่อำเภอทับสะแก และยังสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ในพื้นที่ได้อีกด้วย
////////////////////////////////////////